ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Μόσχα

πόλης της Ευρωπαίας Ρωσσίας δίπλα στον ποταμό Βόλγα, στο μέσο της επικράτειας, πρώτη μητρόπολη της μοναρχίας με 300 000 πληθυσμό. Από τα πολυάριθμα οικοδομήματά της 100 είναι ηγεμονικά παλάτια, καλοκτισμέ-να και πέτρινα, υπάρχουν όμως και ξύλινες κατοικίες και όμοιες με καλύβες. Το ανάκτορο των παλαιών τσάρων ονομάζεται Κρεμλ (Κρεμλίνο). Από τα επίσημα οικοδομήματά της είναι το νοσοκομείο, το ορφανοτροφείο, ένα πανεπιστήμιο και δύο γυμνάσια.

164