ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μονόξυλον

εργαλείο με το οποίο μετριέται η ταχύτητα του καραβιού. Ιταλιστί ονομάζεται μπαρκιέττα. Αποτελείται από ένα σκοινί πάνω στο οποίο έχουν σημειωθεί κόμποι σε καθορισμένη μεταξύ τους απόσταση. Για να προσδιοριστεί η ταχύτητα του πλοίου μετρούν πόσους κόμπους διατρέχει το καρά­βι σε μισό λεπτό της ώρας. Οι συγραφείς δεν συμφωνούν όλοι για την απόστα­ση μεταξύ των κόμπων στο σκοινίδιο του μονοξύλου, επειδή έχουν διαφορετικές γνώμες περί του αριθμού των ποδών που περιέχονται σε ένα βαθμό ενός μέγιστου κύκλου της γης. (σημ.: δρομόμετρο.)

156