ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Μογολία

αποτελείται από την κυρίως Μογολία και την Καλμουκία. Είναι χώρα υψηλή, ψυχρή και βαλτώδης. Εδώ κατοικεί ο μέγας Λάμας (Μογολικός Αρχιερεύς), η μητρόπολη του οποίου ονομάζεται Κούρφα ή Ούργα. Οι Καλμούκοι βρίσκονται υπό την προστασία της Ρωσσίας, ενώ οι Μογόλοι υπό της Κίνας.

197