ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέτρον γραμμών

ευθεία γραμμή, ως προς το μήκος απροσδι­όριστη, η οποία διαιρείται σε δέκα ίσα μέρη, που ονομάζονται πόδες. Κάθε πους διαιρείται σε δέκα δακτύλους και κάθε δάκτυλος σε δέκα γραμμές. Κάθε γραμμή σε δέκα μόρια. Κάθε πους λοιπόν περιέχει 1000 μόρια, ο δε πους του Παρισίου περιέχει 1440 μόρια.

8