ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέτρον

αν κάποια ποσότητα (μέγεθος) Π συγκριθεί με μια άλη ποσότητα Μ, που θεωρείται μοναδιαία μονάδα μέτρησης, προκύπτει λόγος (αριθ­μός) που εκφράζει την ποσότητα Π. Η ποσότητα Μ ονομάζεται μέτρο και εξ ανά­γκης πρέπει να είναι ομογενές προς την προσμετρούμενη ποσότητα. Έτσι η γραμμή πρέπει να μετρηθεί με γραμμή, η γωνία με γωνία κ.ο.κ.

258-259