ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέτρα γεωγραφικά

μέτρα με τα οποία καταμετρούνται οι αποστάσεις των τόπων. Διαφορετικά είναι τα μέτρα των αρχαιότερων και νεότερων γεωγράφων και ως προς την ονομασία και ως προς το μέγεθος. Από τα παλαιά επισημότερα είναι η σχοίνος των Αιγυπτίων που ισοδυναμεί με 5000 γεωμετρικά πόδια, το στάδιο των Ελήνων που ισοδυναμεί με 175, το μίλιον των Ρωμαίων που ισοδυναμεί με 1 000, το lieue (λέγες) των Γάλων που ισοδυναμεί με 1500. Από τα νεότερα, επισημότερα είναι των Γερμανών, των Άγλων, τα θαλάσσια των Άγλων, των Αράβων, τα θαλάσσια των Ολανδών, των Ούγρων, των Ιταλών.

61