ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μερισμός με τζακίσματα

μέθοδος με την οποία διαιρούμε μικτούς αριθμούς (ακέραιους με τζακίσματα δηλαδή κλάσματα). Οι Ιταλοί την ονομάζουν παρτίρ ντερούτοι. (σημ.: διαίρεση μικτών αριθμών.)

54