ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Μάλτα

μεταξύ των μικρών νήσων της Ιταλίας, μέχρι τώρα (1808) βρισκόταν υπό τη διοίκηση του κληρικού τάγματος των Ιωαννιτών, το οποίο συ­γκροτείται από ευγενείς που φέρουν αιώνιο πόλεμο κατά των Τούρκων και των θα­λασσίων κλεπτών. Αυτοί εξουσιάζουν στους περισσότερους ευρωπαϊκούς τόπους, καθώς και στη Γερμανία, όπου έχουν πολά επίσημα αποκτήματα - αφιερώματα (Κομεντούρια) από τα οποία τρέφονται. Έχοντας την έδρα τους στη Μάλτα ονο­μάζονται και Ιππείς της Μάλτας. Κύριος της Μάλτας ήταν ο μέγας Μαέστρος (αρ­χηγός), τώρα όμως εξουσιάζεται από τους Άγλους. Αν και η Μάλτα είναι ένας βράχος καλυμμένος με χώμα, παράγει βαμβάκι και τα κάλιστα πορτογάλεια (πορτοκάλια) του Κόσμου.

168-169