ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μακρυνά ταξείδια ή θαλασσοπορίαι

ταξίδια προς τας Ανατολικάς ή τας Δυτικάς Ινδίας, τον Ειρηναίον Ωκεανόν (Ειρηνικό), τον Καναδάν, την Νεώγεων (Νέα Γη ), την Γροενλάνδαν (Γροιλανδία) και τους λοιπούς αιγιαλούς και νήσους της Αρκτώας (Βορείου) και της Μεσημβρινής (Νοτίου) Αμερικής, τας Ασσώρας (Αζόρες), τας Καναρίας και τους λοιπούς αιγιαλούς και τόπους κειμένους επί τον Ωκεανόν έξω από τους πορθμούς των Γαδείρων (στην Ισπανία), της Γιβλι-τέρρας (Γριβραλτάρ) και του Σούνδου (Ν.Α. Ασία). Τα λοιπά εννοούνται κοινά, συνήθη και κοντά. [Ο όρος είναι απόδοση στα εληνικά του γαλικού Voyagesdegrandcours.]

130