ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κέντρον κινήσεως

το σημείο περί του οποίου τα μηχανικά όργανα και τα συν αυτοίς σώματα κινούνται και περιστρέφονται.

Πηγη: Θεοτόκη Νικηφόρου.

128