ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ημίτονον

αν επί κύκλου κέντρου Γ, με διάμετρο ΑΒ, ληφθεί τόξο με αρχή το Α και πέρας το Δ, τότε η από το Δ αγομένη κάθετος επί της διαμέτρου ΔΕ ονομάζεται ημίτονο του τόξου ΑΔ και της γωνίας η οποία καταμετρείται υπό του τόξου (η οποία βαίνει στο τόξο).

363-364