ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ήλιος

ηλεκτρική σφαίρα, η οποία με την περί τον άξονα κίνησή της τρίβεται σε ηλεκτρικό σώμα και δημιουργεί φως και ζέστη. Το ηλε­κτρικό σώμα γύρω από το οποίο τρίβεται ο ήλιος είναι η ατμόσφαιρά του, δηλαδή ο αέρας που περιλαμβάνει και ο οποίος είναι ηλεκτρικός. Η ηλεκτρική δύναμη εκ­πέμπεται όσο μακριά και αν είναι διασκορπισμένα τα σώματα. Όταν εκπέμπεται, εξαναγκάζει τα κοντινά σώματα σε κίνηση. Η δύναμη αυτή επηρεάζεται κυρίως από την ποσότητα ηλεκτρικής ύλης που έχουν τα σώματα, παρά από την απόστα­ση των σωμάτων από τον ήλιο.

41-42