ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ηλεκτροφόρος

όργανο το οποίο οι φυσιολόγοι χρησιμο­ποιούν ως ηλεκτρική μηχανή και με το οποίο κάνουν πολά πειράματα.

210-211