ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

επιστήμη

γνώσιν της φύσεως, των αιτιών, των ιδιοτήτων ...

1