ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

εκλογαί καμβίων

η επιλογή της βέλτιστης (ωφελιμότε­ρης, πλέον συμφέρουσας) συναλαγής κατά τις εμπορικές πράξεις, όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν εναλακτικοί τρόποι πληρωμής.

265