ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

έκλειψις

για τους αστρονόμους, η κατάπαυση του φωτισμού στα ουράνια σώματα. Διαιρείται σε πραγματιώδη και φαινομένη, επιδιαιρείται δε σε ολική και κατά μέρος. Πραγματιώδης είναι όταν το φως επί του ουρανίου σώματος εκλείπει, φαινομένη όταν χάνεται το φαινόμενο σε μας φως. Ολική όταν χάνεται όλο το σώμα. Κατά μέρος (μερική) είναι η εν μέρει απόκρυψη του σώματος είτε η πραγματικά ή φαινομενικά λαμβάνουσα χώρα έκλειψη. Έκλειψη παρατηρείται στην σελήνη και στον ήλιο.

94-102