ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ψηφοφορία ψηφίων

ο πολαπλασιασμός ενός ψηφίου με ένα άλ­λο. Λέγεται και προπαίδεια.

14