ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρωματόξυλον

είδος ξύλου από τα οποίο κατασκευάζουν βα­φές. Δύο είναι τα είδη του: 1) το βρασίλειον χρωματόξυλον ή μπακάμι ή φερνα-μπούχειον ξύλον (BoisdeBresil), από το οποίο κατασκευάζουν κόκκινη βαφή και 2) το καμπέχειον ξύλον, από το οποίο κατασκευάζουν βαφή γαλανή, φαιά, πυρώδη και άλες. Και τα δύο βρίσκονται στη Μεσημβρινή Αμερική και λίγο διαφέρουν μεταξύ τους στα φύλα και τη βλάστηση. Το βρασίλειον χρωματόδενδρο ευδο­κιμεί μάλιστα στη Βρασιλία (Βραζιλία), πλησίον της πόλεως Φερναμπούχ και σ’ αυτό ακριβώς οφείλει το όνομά του (φερναμπούχειο, BoisdeFernambouc). Το ξύλο του είναι κόκκινο και οι μεγάλοι του κορμοί στέλνονται από τη Λισαβώνα στην Αγλία, Ολάνδα, Χαμβούργη, κ.λπ όπου σχιζόμενοι σε μικρά τμήματα, χρησι­μοποιούνται. Τα καμπέχειο χρωματόδενδρο (BoisdeCampecheμοιάζει πολύ με το βρασίλειο, φύεται στην Καμπέχη, πλησίον του Χονδούρα Κόλπου (Ονδούρα, Κεντρική Αμερική) και ακόμη στη Γιαμάϊκα (Τζαμάικα) και άλα μέρη των Δυ­τικών Ινδιών. Αυτό είναι μικρό και πολύζωο δένδρο, μόλις ίσο με μια δαμασκηνιά. Το εσωτερικό μέρος του ξύλου είναι κόκκινο και σχιζόμενο πωλείται και ονομάζεται κοινώς χρωματόξυλο. Από αυτό γίνεται η βάσιμος βαφή των περισσοτέρων μαλί-νων υφασμάτων, εκτός των κιτρίνων, πρασίνων και κοκκίνων. Τα δύο παραπάνω είδη θεωρούνται μεταξύ των χρωματόξυλων πολυθρύλητα είδη και για το εμπόριο αξιολογότατα. (σημ.: ερυθρόξυλον.)

1-2