ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρωματιστικές ουσίες

φυτικές ουσίες κατάληλες για τη ζωγραφική και βαπτική. Διαρκούν λιγότερο από αυτές των μετάλων και εξαφα­νίζονται από την προσβολή του ατμοσφαιρικού αέρα, γιατί το οξυγόνο που πε­ριέχεται μέσα τους καίει το υδρογόνο των χρωμάτων και αφήνει τη μελανία (το μαύρο χρώμα) του άνθρακος. Τα φυτικά χρώματα έχουν περισσότερη συγένεια με τα προϊόντα των ζώων παρά των φυτών. Γι’ αυτό βάφονται με αυτά καλύτερα η μέταξα, το μαλί, παρά το λινό και το βαμβάκι. Αν η χρωματιστική ουσία δεν έχει πολή συγένεια με το βαφόμενο οι βαφείς χρησιμοποιούν τρίτο μέσο, όπως στύψη ή σκόνη του βελανιδίου (taunin).

335-336