ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χρυσούς κανών

 

λύση προβλήματος με την οποία από τρεις δο­θέντες αριθμούς προσδιορίζεται τέταρτος. Πρόκειται για μια άλη ονομασία της μεθόδου των τριών.

514