ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χάρτης γενικός

ο χάρτης που περιέχει ένα από τα τέσσερα μέρη της γης, δηλαδή την Ευρώπη ή την Ασία ή την Αφρική ή την Αμερική.

7