ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χάρται επίπεδοι

οι χάρτες εκείνοι στους οποίους οι μοίρες του πλάτους είναι ίσες μεταξύ τους και δεν έχουν κλίμακες μηκών. Σε κάποιους από αυτούς λείπουν οι μοίρες του πλάτους ή δεν είναι σημειωμένες και τότε ονομάζο­νται χάρται διαστημάτων. Οι ναύτες δεν χρησιμοποιούν ποτέ αυτούς τους χάρτες, παρά μόνο στην ακροθαλάσσια ναυτιλία. Ονομάζονται επίπεδοι γιατί το μέρος της σφαίρας που απεικονίζουν θεωρούν ότι δεν έχει κυρτότητα. Οι χάρτες αυτοί είναι κατάληλοι μόνο για τα μικρά ταξίδια.

69