ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χάρται αναγωγικαί

οι χάρτες εκείνοι των οποίων ένας του­λάχιστον από τους παράληλους διαιρείται σε ίσα μέρη για τον προσδιορισμό των μηκών και στους οποίους οι μοίρες του πλάτους είναι άνισες. (σημ.: αναγωγέας.)

73