ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φωτιστικόν

σώμα ρευστό, ιδιαίτερης φύσης, αδιαχώρητο, ελαστικό, άνευ αισθητής βαρύτητος, όπως βεβαιώνεται δια των πειραμάτων των χημικών. Αξιολογότερη μεταβολή που δημιουργεί το φωτιστικό, όταν συνάπτεται στα σώματα, είναι τα χρώματα. Στα οργανικά σώματα η διαφορά αυτή φαίνεται σαφέστερα. Π.χ. το ωραίο πράσινο χρώμα των φυτών είναι αποτέλεσμα αυτής της ύλης.

646