ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φώτα θαλάσσια

φαινόμενο ευειδέστατο που παρατηρείται κατά τη νύχτα στη θάλασσα. Κατά τον Φόρστερο αυτά διαιρούνται σε 3 είδη: 1) Όσα πα­ρατηρούνται δίπλα σε καράβι που αρμενίζει με ισχυρό άνεμο. Αυτά δημιουργούνται από πυρώδη κύματα ως αποτέλεσμα ηλεκτρικού πυρός και ακολουθούν το καράβι ως ακτίνα. 2) Λάμψη που παρατηρείται στο βάθος της θάλασσας, με νηνεμία, σε καιρό καύσωνος ή μετά από αυτόν, ως αποτέλεσμα φωσφόρου, που γεννιέται από τα σηπόμενα σώματα των ζώων. 3) Η θάλασσα φαίνεται πλήρης πυρός σαν να κο­λυμπούν μεγάλα φωτεινά σώματα, το σχήμα των οποίων μαρτυρεί ότι είναι ψάρια. Σύμφωνα με όσους έχουν ερευνήσει το φαινόμενο στο νερό που φωτίζεται, υπάρχουν αναρίθμητα μικρότατα φωτεινά σφαιρίδια-ζωύφια, μόλις ισομεγέθη με κόκκο σινα-πιού, βλεννώδη, διαφανή, ασθενέστατα, τα οποία κινούνται ελεύθερα και με απί­στευτη ταχύτητα. Και άλα όμως θαλάσσια ζώα φωτίζουν τη θάλασσα. Οι μέδου­σες πχ σε καιρό νηνεμίας φαίνονται σε άπειρο πλήθος να διαπέμπουν φως με τους μικρούς πλοκάμους τους, σαν κερί αναμμένο, ενώ το σώμα τους είναι σκοτεινό.

52-53