ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φωσφόρος

απλό σώμα και μία από τις θαυμασιότερες ου­σίες στη Χημεία. Βρέθηκε το 1667. Χημικοί προσπάθησαν να το εκβάλουν από ούρα το 1667 ή από κόκκαλα το 1767. Η πείρα απέδειξε ότι βρίσκεται σε κάθε ουσία, κυρίως όμως σε ζωικές. Έχει πάντα το χρώμα του θείου και είναι διαφανές. Στον ανοικτό αέρα είναι πηκτός όπως το κερί, στο σκοτάδι φαίνεται φωτεινός, εκ­πέμποντας λευκούς φωσφορικούς ατμούς. Απορροφά οξυγόνο, δύο φορές μεγαλύ­τερη ποσότητα από το βάρος του. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή φωσφορικών λαμπαδίων ή φυσικών πυρίων (σπίρτων). Αναλύεται στα έλαια, κυρίως τα αιθέρια.

176-183