ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φως

λεπτότατο ρευστό, μεταξύ των απλών ουσιών, που προσβάλει τους οφθαλμούς μας και μας κάνει να βλέπουμε τα αντικείμενα. Η ταχύτητά του είναι 80 000 λεύγες το δευτερόλεπτο. Κατά την οπτική επιστήμη το φως υπόκειται σε θλάση, αντανάκλαση, κάμψη. Χωρίζεται σε επτά ακτίνες, διαφορετικού χρώματος, κατά το Νεύτωνα: ερυθρό-κόκκινο, χρυσόχρουν-πορτο-γαλί, ξανθό-κίτρινο, χλωρόν-πράσινο, κυανούν-ουρανί, γαλάζιο, πορφυρούν-άλι-κον, ιοειδές-χρώμα της βιόλας ή μενεξέ, από τα οποία το ερυθρό, κυανούν, ξανθό θεωρούνται πρώτιστα. Το φως θεωρείται σε δύο καταστάσεις, χημικώς ενωμένο και ελεύθερο. Το φως επενεργεί στα οξέα και στα μεταλικά οξείδια, δημιουργεί κρυστάλωση των αλάτων και αναθυμιάσεις, είναι διάφορο του πυρός. Τα αποτε­λέσματά του είναι σημαντικά στη διατήρηση της ζωής φυτών και ζώων.

168-174