ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυτογραφία

ονομάζεται και θεωρία φυτών. Είναι η φυσιο­λογική περιγραφή όλων των φυτών και κάθε είδους φυτικής, δηλαδή των φυτικών σωμάτων που γεννούν και δέχονται αύξηση από μέρη σχηματισμένα οργανικώς ή που υπηρετούν ως όργανα για να οδηγούν τις αρχές της φυτικής ζωής αλά δεν έχουν ζωή ή αίσθημα. Τέτοια είναι τα φυτά, οι θάμνοι, τα δένδρα.

501