ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυτική ζωή ή βλάστηση

η δύναμη ή το προτέρημα των φυτών με το οποίο λαμβάνουν από τη γη τροφή ή θρεπτικούς χυμούς, που κυκλο­φορούν στην ουσία τους, εκτείνουν και ξετυλίγουν τα μέρη τους βαθμηδόν, μέχρις ότου κάθε μέρος με τον καιρό αποκτήσει αρμόδιο σχήμα και κατάστηση και φτά­σει το φυτό στην εντέλεια.

502