ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φυσική (ατμοσφαιρική) ηλεκτρική

η ατμόσφαιρα είναι μια μεγάλη ηλεκτρική μηχανή που κινείται ακατάπαυστα. Η βροντή, η αστραπή, ο κεραυνός, ο σεισμός και άλα φοβερά φαινόμενα που παρατηρούνται στον αέ­ρα προέρχονται από το ηλεκτρικό ρευστό, το οποίο βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, στη γη και σε όλα σχεδόν τα μετέωρα, όπως το χαλάζι, το χιόνι, η βροχή. Αυτή η ηλεκτρική ατμόσφαιρα λέγεται φυσική ηλεκτρική και υπόκειται πάντοτε στους αυτούς γενικούς όρους της τεχνικής, δηλαδή έχει πάντοτε κλίση στην ισορροπία.

593