ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φιλοσοφία

η επιστήμη ή γνώση της φύσεως, των αιτίων, των ιδιοτήτων και αποτελεσμάτων όλων των όντων, όσο μπορεί κανείς να τα γνω­ρίσει δια του λόγου, να τα ανακαλύψει δια της τέχνης ή δι’ άλου τρόπου αναλόγου της δυνάμεως και επιτηδειότητος του ανθρώπου. Διαιρείται σε ηθική και φυσική φιλοσοφία — φυσική και φυσιολογία.