ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υπόθεσις

μια πρώτη προσέγιση των νόμων της φύσης, σύμφωνα με τους οποίους γίνονται τα φαινόμενα. Τότε θεωρούμε ότι συμβαίνουν με αυτόν ή με άλο τρόπο και η εξήγηση αυτή καλείται υπόθεση. Τέτοια είναι η υπόθεση της εκπομπής και ανάπλασης για την ερμηνεία των φαινομένων του φω­τός ή αυτή της ηλεκτρικής ύλης. Αν η υπόθεση δεν αντιφάσκει με τις εγνωσμένες αλήθειες ή δεν αντίκειται στους νόμους της φύσης και είναι ικανή για την εντελή και αβίαστη ανάπτυξη ενός φαινομένου, είναι πιθανόν —αν και όχι βέβαιο— ότι βρήκαμε την ορθή οδό για την ερμηνεία των φαινομένων της φύσης. Στην περί­πτωση αυτή η πιθανότητα ότι η υπόθεση έχει τις αναγκαίες ιδιότητες (αληθεύει) αυξάνει και η υπόθεση μεταβάλεται σε θέση (πχ η ελκτική δύναμη λαμβανόταν παλαιότερα ως απλή υπόθεση, ενώ τώρα αποτελεί βεβαία θέση).

4-5