ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

υπόθεσις

ο συμβολισμός των γνωστών και αγνώστων ποσοτή­των και ο καθορισμός των μεταξύ τους σχέσεων. Ονομάζεται και θέσις ή κατάστα-σις του προβλήματος. (σημ.: δημιουργία εξίσωσης.)

292