ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τροπικοί

δύο κύκλοι ακίνητοι, οι οποίοι στρέφονται ο ένας προς Νό-τον και ο άλος προς Βορράν. Ο πλησιέστερος προς εμάς λέγεται τροπικός του Καρκίνου, διότι εφάπτεται του Ζωδιακού Κύκλου κατά το σημείο του Καρκίνου. Ο δεύτερος και πιο απόμακρος από εμάς λέγεται τροπικός του Αιγόκερω, διότι ακουμπά στο Ζωδιακό, στο σημείο του Αιγόκερω.

27-28