ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τριγωνομετρικός λογισμός

μαθηματική διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκει κανείς το μέτρο (δύναμη) μιας γωνίας ή μιας πλευράς ενός τρι­γώνου, όταν δίνονται τρία στοιχεία (μέρη) του τριγώνου.

51-52