ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τριγωνομετρία σφαιρική

μαθηματικός κλάδος που ασχο­λείται με τους υπολογισμούς στα σφαιρικά τρίγωνα. Η σφαιρική τριγωνομετρία ασχολείται με τόξα μέγιστων κύκλων που είναι ίσοι μεταξύ τους και επομένως οι μοίρες αυτών είναι ίσες μεταξύ των κατά μέγεθος.

80-81