ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τριγωνομετρία επίπεδος

επιστημονική μέθοδος που προσδιορίζει τα μέτρα των πλευρών και των γωνιών των επίπεδων τριγώνων.

46