ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τρίγωνα σφαιρικά

σχήματα τα οποία σχηματίζονται πά­νω στην επιφάνεια μιας σφαίρας και περιορίζονται από τρία τόξα.

80