ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τόπος

το καταλαμβανόμενο ακίνητο μέρος του διαστή­ματος από κάποιο σώμα. Διακρίνεται ο τόπος σε απόλυτο και σχετικό. Απόλυτος είναι μέρος του διαστήματος πλήρες σωμάτων, το οποίο δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Σχετικός είναι η θέση την οποία καταλαμβάνει ένα σώμα σε σχέση με τα

άλα σώματα, δηλαδή προς τα δεξιά ή αριστερά, μπρος, πίσω, κλπ.

201-205