ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τόπος

καθορίζεται από την ύπαρξη, τη διευθέτηση και τη διάταξη των μερών-μορίων εκάστου σώματος. Κάθε μόριο καταλαμβάνει τόπο-μέ-ρος του όλου κόσμου (σύμπαντος). Η γη θεωρείται ως το κέντρο του σύμπαντος (μέσον του παντός).

48-49