ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τίτλος

λέξις λατινική (Titulus) παραγομένη εκ του ελ­ληνικού τίω, εξ ου το τιμώ. Γι’ αυτό τίτλος είναι η τιμή του μεταλικού νομίσματος, η επιγραφή που περιγράφει τιμές και γενικότερα η επιγραφή διαιρέσεως ενός βι­βλίου.

6