ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τήξις

η κατάσταση εκείνη κατά την οποία η αραίωση των σωμάτων φτάνει στο έσχατο όριο και αν εξακολουθήσει η ενέργεια του θερμαντι­κού, το θερμαινόμενο σώμα αποκτά μεγαλύτερη δύναμη στο να αντιπαλεύει την εφέλκυση, τα μόρια του γίνονται ελεύθερα, κινούνται προς κάθε μέρος και υποχω­ρούν σε κάθε πίεση. Τότε το σώμα μεταβάλεται σε ρευστό.

73