ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σώμα ηλεκτρικόν

το σώμα στο οποίο υπάρχει η ηλεκτρική δύναμη. Σε κάθε σώμα, από όσα χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα, υπάρχει ηλε­κτρική δύναμη, με εξαίρεση τα μέταλα, τα υδαρή κόμμια, την αγλική κόλα και λίγα άλα σώματα. Η δύναμη όμως αυτή δεν είναι ισοσθενής. Σε κάποια από τα

σώματα αυτά είναι μεγαλύτερη και σε κάποια μικρότερη.

170-177