ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σώμα

το έχον τρεις διαστάσεις της εκτάσεως.