ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σφαίρα ενεργείας της εφελκύσεως

η περιοχή στην οποία δρα η εφέλκυση. Αυτή ορίζεται ως αισθητή σφαίρα της οποίας κέντρο είναι το αυτό με το κέντρο του μορίου, οι δε ακτίνες εκτείνονται εκεί που τελειώνουν τα όρια της.

29