ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σύστημα το κατά Τύχωνος

Τύχων ο Βραχαίος, Δανός τω έθνει ο περικλεής εν αστρονόμοις και νέος Ίππαρχος υπό Γασσένδου κληθείς, τρίτην κατά τον ιστ´ αιώνα λήγοντα υπόθεσιν επινόησεν, τυχωνικήν εξ αυτού λεγομένην. Σύμφωνα με αυτή, εξώτατη στον κόσμο σφαίρα είναι αυτή των απλανών. Ενδοτάτη, επέ­χουσα θέση κέντρου, είναι η σφαίρα της γης. Μεταξύ αυτών υπάρχουν πλανήτες, σε ύλη πολύ ροώδη, την οποία ονόμασε αιθερία αύρα, ελεύθερα κινούμενοι γύρω από τη γη. Πλησιέστερα προς τη γη βρίσκεται η σελήνη, κάνοντας μία πλήρη περιστροφή σε ένα μήνα. Μακρύτερα προς τη γη ο ενδιάμεσος ήλιος, που κάνει μία περιφορά σε ένα χρόνο. Στο πιο απομακρυσμένο διάστημα υπάρχει η σφαίρα των απλανών, η οποία κινείται με βραδύτατη κίνηση. Οι υπόλοιποι πέντε πλανή­τες, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, περιφέρονται γύρω τον ήλιο. Ο Ερμής σε τρεις μήνες, η Αφροδίτη σε οκτώ, ο Άρης σε δύο έτη, κ.λπ Το σύστημα του Τύχωνος, το οποίο δεν αντίκειται στη φύση, όπως το Πτολεμαϊκό, ούτε στις ιερές σελίδες, όπως το Κοπερνίκειο, συνάδει ακριβώς με την αστρονομία και εύλογα θε­ωρείται προτιμότερο εκείνων. Ο Γασσένδος το θεωρεί ως ένα είδος αντιστροφής και επανόρθωσης της κοπερνίκειας υπόθεσης.

52-63