ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

συνθέτης

η ποσότητα που δηλώνει πόσες φορές θα συμπεριλη­φθεί ο όρος σε μία πρόσθεση. Με τους συνθέτες η πρόσθεση γίνεται συνοπτικά. Π.χ 3αβ σημαίνει ότι τρεις φορές θα συμπεριληφθεί το αβ στην πρόσθεση. Στην περίπτωση αυτή συνθέτης είναι το 3. Ονομάζεται δε και συμπράκτωρ, συμποιητής, συνεργός ή σύζυγος. (σημ.: συντελεστής μονωνύμου.)

21