ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

συνεγύησις

η υποχρέωση πληρωμής εκείνων που υπέ­γραψαν ή αναδέχθησαν ή οπισθόγραψαν μία συναλαγματική προς τον επιφερτήν (τον τελευταίο κάτοχο της συναλαγματικής). Την υποχρέωση αυτή μπορεί να την εγυάται και ένας τρίτος (τριτολαβών εγυητής).

50