ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σύνδεσμοι ή δεσμοί

τα σημεία στα οποία ο κύκλος κάθε πλανήτη τέμνει την εκλειπτική. Ο ένας σύνδεσμος ονομάζεται Αναβατικός και ο άλος Καταβατικός.

165