ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

στίχος

ένα πλήθος (σύνολο) αριθμών που προκύπτουν διαδοχικά (ο καθένας βάσει του προηγουμένου του), συναρτήσει ενός κοινού κανόνα. Το σύ­νολο αυτό ονομάζεται και πρόοδος. (σημ.: πρόοδος.)

108